A tavola con Nero Wolfe / Rex Stout

Libri Moderni

Stout, Rex

A tavola con Nero Wolfe / Rex Stout

Milano : A. Mondadori, 2005

Omnibus. Gialli