Lei, Adriana

Libri Moderni

Charles-Roux, Edmonde

Lei, Adriana

Milano : Rizzoli, 1974

La scala